FÖRETAGET


FÖRETAGSPRESENTATION

Vårt företag Specialhåltagning i Göteborg AB. startade 1983 genom en avknoppning från ett
väletablerat håltagningsföretag verksamt i Göteborgstrakten.

Genom organisk tillväxt har företaget nu en ansenlig specialpark för alla förekommande
uppdrag i rivnings- och håltagningsbraschen. Vår bilpark är väldimensionerad och gör
det möjligt för oss att med full utrustning snabbt vara på plats.

Vi är etablerade i en egen anläggning i Högsbo industriområde i Göteborg med kontor
förråd, bil-/ maskintvätt och reparationsverkstad.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Även om våra flesta uppdrag är lokaliserade i Göteborg har vi, inte allt för sällan,
anlitats för jobb såväl på skärgårdsöarna som avsevärt längre bort ifrån hemkommunen.

Ombyggnadssektorn är idag enorm med ständiga behov av exakta håltagningar för nya vvs-
och elinstallationer.
Vi har såväl utrustning som personal skickade att klara av de mest avancerade uppgifter.

Att "ta upp" nya dörrhål i betong- eller tegelväggar tillhör vardagligheterna liksom
nedtagning av balkonger i flerfamiljshus och urblåsning / modernisering av badrum, med
allt vad detta kan innebära i form av sågning av nya rännor för ändrade rördragningar
och nya valv- och vägghål.